Hem

Vi, jag och min sambo Tord, har flyttat hem till hans föräldragård utanför Osby till en by som heter Kalhult.


För mig är det "komma hem" att få förmånen att bo på landet i en vacker och stimulerande miljö med öppna beteshagar och lövskogdungar där grannens kor betar.


Min inspiration hämtar jag ofta i naturen, det kan vara

former, färger eller strukturer som inspirerar.


Copyright: www.ingars.se Ingar Björnfot 2014